เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการค่าเช่าและห้องพัก

คำนวณค่าเช่ารายเดือนจากมิเตอร์ไฟ+น้ำ ค่าเน็ตและค่าอื่นๆ ที่กำหนดเพิ่มได้

ส่งบิลค่าเช่าและใบเสร็จตรงถึงผู้เช่าได้ทั้งทาง Email, Facebook หรือ Line

ทำสัญญาเช่า เก็บภาพภายในห้องพักก่อนเข้าอยู่

เจ้าของหอพักประกาศข่าวสารหรือขอความร่วมมือจากผู้เช่า

เจ้าของหอพักแจ้งผู้เช่าให้มารับจดหมายและพัสดุ

ผู้เช่าแจ้งปัญหาต่างๆ แก่เจ้าขอหอพัก

ระบบค้นหาหอพัก

ค้นหาหอพักจากชื่อ ราคาที่ต้องการ ขนาดห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก และการเดินทาง

ค้นหาห้องพักว่างที่พร้อมเข้าอยู่ และห้องพักว่างที่ใกล้หมดสัญญาเช่า

บริการให้คำปรึกษาเรื่องหอพัก แนะนำห้องพัก บริการย้ายหอ

ระบบมินิมาร์ทร้านค้าออนไลน์

เจ้าของหอพักสร้างร้านค้าออนไลน์ให้ผู้เช่าเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย

ผู้เช่าสามารถชำระค่าสินค้าได้ทันที หรือทบไปชำระรวมกับค่าเช่ารายเดือนได้

ดูประวัติการสั่งซื้อและคำนวณยอดขายในแต่ละเดือน